სტარტაპ კურსი

კურსის მიზანია სტარტაპერებისთვის ბიზნეს ცნობიერების ამაღლება და ბიზნესის დაწყების წახალისება.

სასურველ სესიაზე ან სრულად კურსზე დასწრება თავისუფალია და  შეუძლია ნებისმიერ სტარტაპერს.