FISH

სატარტაპის მიზანია შექმნას თანამედროვე დიზაინი. ჩვენი დიზაინი=თქვენი პიარი. იდეის მიზანია: დამწყებ კომპანიებს ხელი შევუწყოთ და დავეხმაროთ ბიზნესს ბრენდბუქის შექმნაში, PR-ს სანაცვლოდ.

ელ.ფოსტა:

[email protected]

კომპანიის Facebook გვერდი:

Facebook

კომპანიის Instagram გვერდი:

Instagram
წინა სტარტაპი