სტარტაპერი

Loialte

Loialte ლოიალტე

Loialte/ლოიალტე არის ქართული ბრენდი, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს საკონსულტაციო და აუდიტორულ სერვისებს. ჩვენი გუნდი დაკომპლექტებულია საჯარო და კერძო სექტორში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე, მაღალი დონის პროფესიონალებით.

 

ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ მეწარმეობის ხელშეწყობა არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა და საზრუნავი ჩვენი საზოგადოების არსებულ რეალობაში. ვიღებთ რა ჩვენ წილ პასუხისმგებლობას, სტარტაპერებს ვთავაზობთ პრეფერენციულ პირობებს საგადასახადო და იურიდიულ მომსახურებებზე. ეს ის სერვისებია, რომლის სწორად წარმოებაც ხშირად გადამწყვეტი ხდება ხოლმე ბიზნესის არსებობისა და განვითარებისათვის.

შეთავაზება და ტარიფები

 

ბუღალტერიის აუთსორსინგი და საგადასახადო კონსალტინგი

 

 • საბუღალტრო პროგრამით მომსახურება
 • ბუღალტრული აღრიცხვა
 • შიდა რეპორტინგი
 • დეკლარირება შემოსავლების სამსახურში
 • კონსულტაციები საგადასახადო საკითხებთან დაკავშირებით

 

პაკეტით სარგებლობის ყოველთვიური ღირებულებაა 300 ლარი (დღგ გარეშე).

 

 

 

იურიდიული აუთსორსინგი

 

 • საკორპორაციო სამართალი (კომპანიის წესდება, სადამფუძნებლო დოკუმენტაციისა და სხვა კორპორაციული დოკუმენტების მომზადება)
 • შრომის სამართალი (მათ შორის შრომითი ხელშეკრულებების ფორმირება, შრომის შინაგანაწესის, სამუშაო აღწერილობის შემუშავება და სხვა)
 • სახელშეკრულებო სამართალი
 • საბანკო სამართალი
 • კონსულტაციები სამუშაო პროცესში წარმოქმნილ შემთხვევებზე

 

პაკეტით სარგებლობის ყოველთვიური ღირებულებაა 400 ლარი (დღგ გარეშე).

 

 

კომბინირებული პაკეტი: ბუღალტერიის აუთსორსინგი, საგადასახადო კონსალტინგი და იურიდიული აუთსორსინგი

 

პაკეტი ყოველთვიური ღირებულებაა 550 ლარი (დღგ გარეშე).

 

 

დამატებითი სარგებელი

 

სპარტაპ პაკეტით სარგებლობის შემთხვევაში განსაკუთრებული პირობები გავრცელდება კომპანიის  სხვა მომსახურებებზე, კერძოდ, სტანდარტულ ფასთან შედარებით 30%-იანი ფასდაკლება შემდეგ სერვისებზე:

 

 • წარმომადგენლობა საგადასახადო ორგანოსთან
 • წარმომადგნელობა სასამართლოში/არბიტრაჟში
 • საგადასახადო დავებში მხარდაჭერა
 • წინასწარი გადაწყვეტილების მომზადებაში დახმარება და შემდგომი მხარდაჭერა
 • საქმიანი დოკუმენტების მომზადება (ხელშეკრულება, ოქმი და ა.შ.)
 • ქონების შეფასება
 • დახმარება შესაბამისობის  (Compliance) საკითხებში
 • სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია
 • ფინანსური აუდიტი
 • საგადასახადო აუდიტი
 • ნებისიერი სახის ტრენინგი

ზოგადი პირობები

 • გაიარეთ ავტორიზაცია ჩვენ ვებ გვერდზე
 • ავტორიზაციის შემდეგ, შეავსეთ სპეციალური შეთავაზების განაცხადი
 • დაკავშირება მოხდება რეგისტრირებულ სტარტაპებთან მაქსიმუმ 5 სამუშაო დღეში
 • სერვისის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ რეგისტრირებული იურიდიული პირებისთვის, ან ინდ. მეწარმეებისთვის, რომელთა ბიზნეს საქმიანობიდან გასულია მაქსიმუმ 2 წელი


შეავსე განაცხადი