სტარტაპერი

BSH სტარტაპერისთვის

საკონსულტაციო კომპანია BSH

იურიდიული ფირმა BSH  2016 წელს დაფუძნდა და ის კორპორატიულ კლიენტებს სთავაზობს იურიდიულ მხარდაჭერას. იურიდიული მხარდაჭერა მოიცავს კლიენტებისათვის როგორც სამართლებრივი კონსულტაციის გაწევას, ისე იურიდიული მნიშვნელობის დოკუმენტაციის შედგენასა და წარმომადგენლობას დავის შემთხვევაში.

 

კომპანიის მიერ მომხმარებლებისათვის შეთავაზებული მომსახურება საკმაოდ მრავალფეროვანია და მოიცავს: კორპორატიულ სამართალს (სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის მომზადება და მართვა), სახელშეკრულებო, შრომის და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართალს, სანივთო (უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული გარიგებები), საგადასახადო, სამშენებლო, ასევე, ინტელექტუალური საკუთრების სამართალს (მაგ. სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაცია) და კერძო და ადმინისტრაციული სამართლის სხვა მიმართულებებს.

 

შეთავაზების პირობები

პროდუქტი სტარტაპებისთვის

 

  • კომპანიის სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის მომზადება
  • საქმიანობის სფეროს გათვალისწინებით, ძირითადი ხელშეკრულებების პროექტების შემუშავება (ნასყიდობა, მომსახურება, შრომითი ურთიერთიბები, შეთანხმება კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ)
  • სამართლებრივი მხარდაჭერა სასაქონლო/მომსახურების ნიშნების საქპატენტში რეგისტრაციისას
  • საქმიანობის სფეროს გათვალისწინებით, სამართლებრივი გარემოს ზოგადი მიმოხილვა

 

 

*სერვისის საფასურია 500 ლარი (დღგ-ს გარეშე)

*სამუშაო ენა - ქართული

 

ზოგადი პირობები

  • გაიარეთ ავტორიზაცია ჩვენ ვებ გვერდზე
  • ავტორიზაციის შემდეგ, შეავსეთ სპეციალური შეთავაზების განაცხადი
  • დაკავშირება მოხდება რეგისტრირებულ სტარტაპებთან მაქსიმუმ 5 სამუშაო დღეში
  • სერვისის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ რეგისტრირებული იურიდიული პირებისთვის, ან ინდ. მეწარმეებისთვის, რომელთა ბიზნეს საქმიანობიდან გასულია მაქსიმუმ 2 წელი


შეავსე განაცხადი