კაიკონა

კაიკონა პიროვნულლი და პროფესიული განვითარების პლათფორმაა, რომელიც ჰოლისტური მიდგომით იყენებს მეცნიერებასა და პრაქტიკაზე დაფუძნებულ ცოდნას - Shanker Self-Reg, Mindfulness, Growth Mindset და ICDP-ის საზოგადოების კეთილდღეობისთვის.

ელ.ფოსტა:

[email protected]

კომპანიის Facebook გვერდი:

Facebook
წინა სტარტაპი