Dots & Dashes

ჩვენ ვამზადებთ "სურვილის სამაჯურებს", რომელზეც მორზეს კოდით ნებისმიერი სიტყვის დაშიფვრა შეიძლება. სამაჯურები ძირითადად ვერცხლით მზადდება. სამაჯურებს დართული აქვს სხვადასხვა თემატიკის ბარათები, რომელიც უფრო მეტ დატვირთვას ძენს სურვილის სამაჯურებს.

ელ.ფოსტა:

[email protected]

კომპანიის Facebook გვერდი:

Facebook

კომპანიის Instagram გვერდი:

Instagram
წინა სტარტაპი